Informacje ogólne

Firmy zainteresowane udziałem w konferencji Współczesne Wyzwania Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej zapraszamy do kontaktu:

Katarzyna Piotrowska
Evereth Publishing Sp. z o.o.
k.piotrowska@evereth.pl
nr tel. 669 669 262

Krzysztof Nowiński
Evereth Publishing Sp. z o.o.
k.nowinski@evereth.pl
nr tel. 724 995 604

Copyright © 2019 Evereth. All Rights Reserved.